niedziela, 18 grudnia 2016

Bliźniacze kartki świąteczne

Poznając znaczenie słowa i sposoby poprawnego formułowania poleceń tworzymy bliźniacze kartki świąteczne.  Czy udało się to ćwiczenie wszystkim? Sami zobaczcie.  

Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogicznePrzedmiot: Dydaktyka przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Recykling w wykonaniu nauczycieli


Jak można wykorzystać rolki od papieru toaletowego na zajęciach edukacyjnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych? – giełda pomysłów, zadań i ich rozwiązań.  

Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogicznePrzedmiot: Praktyczne i teoretyczne podstawy wiedzy o przedmiocie nauczania (blok przedmiotów matematyczno-przyrodniczych).

Liście inspiracją dla nauczycieli


Czy liście mogą być inspiracją  dla nauczycieli podczas układania zadań dla uczniów? Jak wykorzystać pięć różnych, zasuszonych liści na zajęciach edukacyjnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych? – giełda pomysłów, zadań i ich rozwiązań.  

Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogicznePrzedmiot: Praktyczne i teoretyczne podstawy wiedzy o przedmiocie nauczania (blok przedmiotów matematyczno-przyrodniczych).