piątek, 28 kwietnia 2017

W zwierciadle monet, banknotów i pieczęci - ekspozycja a  zajęcia Wiedzy o społeczeństwie

Często zastanawiamy się jak urozmaicić lekcje, aby uczniom, jak najlepiej przybliżyć dany temat lub problem. Dążymy także do tego, aby zajęcia uatrakcyjnić w miarę naszych możliwości. Stosujemy różne metody i techniki, żeby pobudzić dzieci i młodzież do aktywniejszej pracy. W czasie moich poszukiwań nad rozwiązaniem tych problemów doszedłem do wniosku, że nie tylko można przeprowadzić lekcje inaczej poprzez wprowadzenie rożnych metod, ale można zmienić także miejsce prowadzonych zajęć.

Zajęcia z przedmiotu Wiedzy o Społeczeństwie w formie lekcji muzealnej są świetną zamianą tradycyjnego opowiadania na ciekawszą formę poznawania zbiorów Działu Numizmatyki Muzeum Narodowego w Szczecinie prezentująca historię pomorskich monet, banknotów i pieczęci. Ekspozycja podzielona została na trzy części. W pierwszej sali znajdują się pomorskie pieczęcie funkcjonujące w przestrzeni miejskiej od XIV do XIX w. W drugiej przestrzeni wystawienniczej można się zapoznać z mało znanym epizodem w historii Pomorza Zachodniego, jakim w okresie pierwszej wojny światowej oraz w czasie inflacji była emisja pieniądza zastępczego. Trzecia sala ukazuje rolę monety jako środka przekazu informacji. Uczeń będzie mógł poznać dzieje pieniądza i jego różne formy. Będą mogli zobaczyć wygląd pieniądza.

Celem lekcji muzealnych jest urozmaicenie lekcji, przekazanie uczniom w zupełnie inny sposób określonej wiedzy , wyrabianie u uczniów umiejętności korzystania z nowego rodzaju źródła wiedzy , jakim jest ekspozycja muzealna,  wyrobienie u uczniów spostrzegawczości, która pozwoli lepiej poznawać eksponaty, nabycie umiejętności identyfikacji i datowania zabytków, poglądowość w nauczaniu przedmiotu, nabycie umiejętności stawiania pytań i znajdowania na nie odpowiedzi w ekspozycji.

Autor: Przemysław Landowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz