czwartek, 31 marca 2016

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią

Przygotowanie merytoryczno -metodyczne słuchaczy i nadanie im kwalifikacji do pracy w bibliotece szkolnej lub bibliotece prowadzonej przez inną niż szkoła placówce oświatowej, a także w innego rodzaju bibliotekach na stanowiskach i po spełnieniu wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 12 grudnia 2012 r., w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających  do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną (Dz.U. 2012,  poz. 1394). Studia przeznaczone są przede wszystkim dla bibliotekarzy szkolnych i osób pracujących w bibliotekach publicznych.Studia przeznaczone dla nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne, a nie posiadających uprawnień do pracy w bibliotekach szkolnych, bibliotekach prowadzonych przez inne niż szkoła placówki wychowawcze, bibliotekach podległych MKiDN.

środa, 23 marca 2016

Wychowawca wypoczynku - marzec 2016

Edukacja wczesnoszkolna

Program studiów umożliwia: merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie wczesnej edukacji w zreformowanym systemie edukacji, nabycie kwalifikacji w zakresie projektowania zintegrowanych zajęć z uwzględnieniem metod stymulowania i wspierania rozwoju oraz poznanie najnowszych strategii w edukacji. Studia przeznaczone dla osób legitymujących się wykształceniem wyższym lub wyższym magisterskim, posiadających kwalifikacje pedagogiczne, a nieposiadających kwalifikacji w zakresie nauczania edukacji wczesnoszkolnej.
Więcej: http://www.cdv.pl/edukacja-wczesnoszkolna-szczecin.html

ZPT

W dniach 15-16 marca br. podczas kursu wychowawców kolonijnych odbyły się m.in. zajęcia praktyczno - techniczne i kulturalno - oświatowe. Uczestnicy kursu mieli okazję sami uczestniczyć w pracach plastycznych, technicznych przygotowując pajace według własnej inwencji twórczej. Ponadto poznali zasady organizacji i planowania takich zajęć, przygotowywania się do nich i prowadzenia zajęć aktywizujących podczas wyjazdów kolonijnych jako wychowawcy. Była ciężka praca, ale przede wszystkim DOBRA ZABAWA! Dziękuję uczestnikom za współpracę!


wtorek, 22 marca 2016

PR w działalności gospodarczej

18 kwietnia odbędzie się szkolenie: PR w działalności gospodarczej. W szkoleniu będą mogły wziąć udział osoby honorowo oddające krew. Wystarczy przedstawić nam zaświadczenie z RCKiK i mozna wziąć udział w szkoleniu bezpłatnie. Wszystko to możliwe dzięki naszej akcji: KURS ZA 450ml.

Program szkolenia:
I. Budowanie wizerunku firmy
II. Relacje z mediami
III. PR w sieci
IV. Zastosowanie narzędzi PR w praktyce


Więcej o akcji Kurs za 450ml: http://europabiz.pl/oferta/kurs-za-450ml

piątek, 18 marca 2016

Kolejne szkolenie w ramach akcji KURS ZA 450ml wkrótce...

W kwietniu odbędzie się kolejne szkolenie w ramach naszej akcji KURS ZA 450ml. Zapraszamy 14.04.2016 - szkolenie: Zakładanie działalności gospodarczej w praktyce.

Program szkolenia:
I. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej.
II. Działalność gospodarcza i jej podmiotowy charakter.
III. Ograniczenia działalności gospodarczej.
IV. Pomysł na własną działalność gospodarczą.
V. Pozyskanie kapitału niezbędnego do uruchomienia przedsiębiorstwa.
VI. Wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej.
VIII. Rejestracja działalności gospodarczej.


Więcej o akcji KURS ZA 450ml: http://europabiz.pl/oferta/kurs-za-450ml

środa, 16 marca 2016

SPACER PRZEZ PUSZCZĘ WCINAJĄCĄ SIĘ W MIASTO

20 marca (niedziela) godz. 14:00 - początek spaceru pod Pomnikiem Jana Pawła II na Jasnych Błoniach. Organizatorem spaceru jest: http://www.wondertours.pl/ Na przywitanie wiosny, trasa przebiegająca przez przepiękny Park Kasprowicza i Lasek Arkoński. Podczas spaceru uczestnicy dowiedzą się jak zmieniało się ulubione miejsce wypoczynku szczecinian na przestrzeni ostatnich stu lat. Porównana zostanie obecna infrastruktura parku z przedwojenną. Przywołane zostaną sławne postacie związane w jakiś sposób z parkiem. Dowiecie się także o nigdy nie zrealizowanych projektach, jakie miejscy planiści mieli wobec tego miejsca.

Angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Studia podyplomowe „Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy w przedszkolach i klasach I – III szkoły podstawowej, legitymujących się średniozaawansowaną znajomością języka angielskiego (poziom B2), którzy chcieliby zdobyć kwalifikacje metodyczne niezbędne do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

wtorek, 15 marca 2016

Wychowawca wypoczynku.

Rozpoczęliśmy kolejną edycję kursu dla wychowawców wypoczynku. Podczas wczorajszych zajęć uczestnicy dowiedzieli się o organizacji wypoczynku oraz organizacji zajęć. Zapoznali się także z obowiązującymi przepisami. Podczas zajęć praktycznych stworzyli rozkład dnia oraz regulamin uczestnika. 

Matematyka

Celem studiów podyplomowych jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do uzyskania kwalifikacji do nauczania matematyki w szkole podstawowej, gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej. Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do nauczania matematyki w wyżej wymienionych typach szkół.

Więcej o studiach podyplomowych dla nauczycieli:
http://www.cdv.pl/studia-podyplomowe.html#dla-nauczycieli&miasto=szczecin

piątek, 11 marca 2016

Rehabilitcja sztuką

Nasi słuchacze podczas zajęć dotyczących rehabilitacji sztuką. Takie warsztaty odbywają się na kierunku oligofrenopedagogika z elementami integracji sensorycznej.

Więcej zdjęć na naszym instagramie - zapraszamy!

czwartek, 10 marca 2016

SPACER ŚLADEM HISTORII ZAKLĘTYCH W SERCU MIASTA

13 marca (niedziela) godz. 14:00 - zbiórka przed gmachem Muzeum Narodowego przy Wałach Chrobrego. Kolejny spacer odbędzie się po miejscach mijanych na co dzień przez tysiące szczecinian. Najbardziej charakterystyczne punkty w centrum miasta zostaną przedstawione w nieco innej perspektywie, pamiętając, że każdy z nich ma swoją unikatową historię, za którą kryją się losy mieszkańców miasta. Przypomniane też zostaną zapomniane, niekiedy tajemnicze bądź tragiczne wydarzenia jakie miały miejsce na trasie spacer. Organizatorem spaceru jest: http://www.wondertours.pl/

wtorek, 8 marca 2016

Free Walking Tours


Zachęcamy do udziału w cyklu spacerów pod hasłem "Free Walking Tours". Jest to idea propagowana w wielu wspaniałych miastach europejskich, teraz może stać się również popularna w Szczecinie. Zabawa polega na zwiedzaniu ciekawych punktów z przewodnikiem, który oprowadza grupę opowiadając wiele ciekawostek na temat miasta. Każdy uczestnik spaceru po zakończeniu sam wynagradza oprowadzającego dowolnym napiwkiem - oczywiście tylko wtedy jeśli podobał się jemu spacer. Będziemy podawać Państwu terminy i miejsca zbiórek. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy.

Zachęcamy do tworzenia naszej szczecińskiej tradycji oraz szerzenia wiedzy na temat naszego miasta.


Spacery organizuje: http://www.wondertours.pl/

Dzień kobiet.


Z okazji dnia kobiet dla Pań specjalny konkurs.
Zapraszamy na nasz profil na FB: https://www.facebook.com/EuropaBiz/
lub na instagram: https://www.instagram.com/europabiz.pl/
Powodzenia!

muzyka, plastyka, technika

Studia przeznaczone dla nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne, a nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotów: Plastyka, Muzyka, Technika oraz Zajęcia artystyczne. Czas trwania: 3 semestry, 410 godzin plus praktyki (w tym 50 godzin moduł samokształceniowy) oraz 180 godzin praktyki. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.

niedziela, 6 marca 2016

Jak studenci byli z wizytą w Nowogardzie.


W dniu 06.12.2015r. studenci studiów podyplomowych  Oligofrenopedagogika odbywali zajęcia Pedagogiki specjalnej  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie.


Wizyta miała na celu zapoznanie studentów z bazą lokalową, dydaktyczną i terapeutyczną ośrodka. Uczestnicy zajęć mieli okazję zapoznać się z metodą glottodydaktyki i jej bardzo dobrymi wynikami w nauce pisania i czytania uczniów upośledzonych umysłowo. Ośrodek może poszczycić się sukcesami w tym kierunku dzięki pracy wysoko wykwalifikowanej nauczycielki, która od wielu lat stosuje metodę glotto w SOSW w Nowogardzie i zaprezentowała ją uczestnikom. Posiada ona bardzo dobrze wyposażone zaplecze dydaktyczne w pomoce do stosowania powyższej metody, np. klocki Logo, Słowniki ortograficzno-ortofoniczne oraz autorskiego pomysłu środki, programy i narzędzia. W ośrodku ponadto można było obejrzeć sale: integracji sensorycznej, biofeedback, logopedyczną, rewalidacyjne, plac zabaw z programu „Radosna szkoła”. Ponadto zaprezentowane zostały dwie pracownie gospodarstwa domowego, w których uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbywają zajęcia kulinarne.

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Studia przeznaczone dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, a nieposiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

Studia dają kwalifikacje do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygotowują do pracy m.in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych.

czwartek, 3 marca 2016

Pedagogika lecznicza i arteterapia /lub/ i opieka paliatywna

Studia przeznaczone są dla pedagogów i nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, a nieposiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą chorą i przewlekle chorą w jednostkach oświatowych zorganizowanych w podmiotach leczniczych.

Absolwenci otrzymają kwalifikacje do pracy w roli nauczyciela w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych. Absolwenci studiów pedagogicznych (nienauczycielskich) otrzymają kwalifikacje do pracy w roli wychowawcy w przedszkolach i szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w przedszkolach i szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych (nauczycieli przedmiotowych do nauczania w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych,  pedagogów do pracy w roli wychowawcy w przedszkolach i szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych).

środa, 2 marca 2016

Kolejne szkolenie za nami...

W poniedziałek odbyło się kolejne szkolenie w ramach akcji KURS ZA 450ml. Tym razem szkolili się przyszli menedżerowie. W szkoleniu wzięło udział 12 osób. Uczestnicy nie tylko byli nastawieni na czerpanie wiedzy, ale także na dzielenie się doświadczeniami, spostrzeżeniami oraz przemyśleniami związanymi z pracą menedżera


Szkolenie: Doskonały menedżer miało na celu pokazać istotę pracy kierowniczej. Omówione zostały różne role menedżerskie oraz przećwiczono kilka umiejętności menedżerskich. Głównie skupiono się na środowiskowym kontekście zarządzania oraz zarządzaniem w praktyce. Poruszony także został temat podejmowania decyzji na szczeblu menedżerskim. Mamy nadzieję, że informacje podane w pigułce pomogą w dalszym rozwoju uczestników szkolenia.