środa, 14 sierpnia 2019

Alternatywny szlak miejski

Jeśli masz swoje miejsce na Ziemi do którego lubisz podróżować to zapewne przy każdym kolejnym wyjeździe szukasz tam czegoś nowego, jakiejś alternatywy. Tym samym kierowałam się opracowując zalążki Alternatywnego Szlaku Miejskiego po Szczecinie. Jako rodowita szczecinianka lubię odkrywać na nowo to, co zostało zapomniane lub też to, co jest pomijane a warte zwiedzenia. 

Studia podyplomowe 2019/2020

Poniżej pełna oferta studiów podyplomowych organizowanych we współpracy z Collegium Da Vinci w Poznaniu

Zajęcia odbywają się w Szczecinie - ul. Kolumba 88/89
(naprzeciw dworca PKP)

wtorek, 11 czerwca 2019

Od zawodu do profesji (kontekst i istota działalności w obszarze nauczania)

Ilu nauczycieli spotkaliście w swoim życiu? Myślę, że wielu…  Czy wszystkich można było nazwać profesjonalistami? Podejrzewam, ze nie. Co w takim razie czyni nauczyciela profesjonalistą? Wydaje się, że istotnych jest tu wiele czynników. Postaram się im krotko przyjrzeć.

wtorek, 21 maja 2019

Mass media a demokracja

Genezę pojęcia „czwarta władza” należy wywodzić z Monteskiuszowego trójpodziału władzy – na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Uprawnienia tej czwartej, nieformalnej władzy zależą od reżimu politycznego. Kontrolowanie przedstawicieli władzy publicznej i ujawnienie skandalicznych informacji związanych z daną osobą lub grupą społeczną, jaką na przykład jest partia polityczna, może doprowadzić do spadku jej prestiżu i znaczenia w społeczeństwie. Z tych powodów media są określane mianem czwartej władzy i muszą się z nią przede wszystkim liczyć politycy. Warunkiem utrzymania przez media takiej pozycji jest ich niezależność. Znaczenie mediów jest bowiem tak ogromne, że często są one celem nacisków. 

sobota, 11 maja 2019

Filmy w praktyce szkolnej

Żyjąc otoczeni przez różnorodne media, które zdają się być wszechobecne, zaczynamy je jako dorośli demonizować, zarzucając im promowanie brutalności, bezmyślności, przemocy, igranie z życiem. Wszystkie te media niosą jednocześnie wielki potencjał edukacyjny. Zadanie nauczyciela to dokonanie właściwej selekcji, to uważność na to, co oglądają nasi uczniowie. To wreszcie okazja do rozmowy i wymiany poglądów, pogłębienia relacji.

wtorek, 7 maja 2019

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce


Mniejszością narodową –nazywamy grupę reprezentującą narodowość inną niż narodowość ludności dominującej na terenie danego państwa. Przedstawiciele takich społeczności najczęściej dbają o zachowanie własnych zwyczajów, kultury, języka oraz tradycji, czyli tożsamości narodowej.
Mniejszości etniczne – wyróżniają się w społeczeństwie dzięki charakterystycznym zwyczajom lub odmiennemu językowi, jednak w odróżnieniu od mniejszości narodowych nie uznają siebie za część jakiegoś narodu, który ma własne państwo.