poniedziałek, 18 kwietnia 2016

Szkolenie...

W dniu 14 kwietnia odbyło się szkolenie pt. "Zakładanie działalności gospodarczej". Słuchacze podczas szkolenia zapoznali się z aspektami prawnymi i organizacyjnymi zakładania własnej firmy oraz formalnościami biurowo - urzędowymi prowadzącymi do uruchomienia działalności poprzez wypełnianie między innymi dokumentów urzędowych. Odbył się panel dyskusyjny podczas którego słuchacze mogli zadawać trenerowi pytania i uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania, najczęściej związane z procedurą uruchamiania firmy, wypełniania druków on-line oraz pozyskiwaniem dofinansowania.

niedziela, 10 kwietnia 2016

CDV

Collegium Da Vinci we współpracy z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli w kilku miastach w Polsce uruchomiła kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli. W Szczecinie w ramach takiej współpracy studia podyplomowe realizuje Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EuropaBiz.pl.

Celem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych jest:
 • zapoznanie słuchaczy z nowymi, sprawdzonymi trendami w edukacji w Polsce i na świecie
 • przygotowanie nauczycieli do efektywnego kształcenia i wychowywania swoich uczniów
 • przygotowanie do życia i uczenia się w sytuacji ciągłej zmiany
 • ukazanie nowej roli nauczyciela - mentor, tutor, coach

 • Studia podyplomowe adresowane są do osób, które:
 • ukończyły studia wyższe i chcą uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
 • są już nauczycielami i chciałyby zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • chcą zdobywać nowe kwalifikacje i pogłębiać swoje kompetencje

 • Szkoła równych szans

  Otrzymaliśmy zaproszenie na III Wojewódzką Konferencję "Szkoła równych szans".

  wtorek, 5 kwietnia 2016

  Efekty pracy przyszłych nauczycieli

  Podczas ostatniego zjazdu słuchacze studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego mieli zajęcia warsztatowe. Na filmie efekty ich pracy.
  W dniu 02.04.2016 na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie WSEiT z inicjatywy studentów odbyła się akcja "POMAGAMY MARCELINCE". Był masaż pleców i dłoni, pyszne ciasta oraz kawa.
  Do akcji włączyli się także nasi słuchacze.
  Na rehabilitację Marcelinki udało się zebrać kwotę 1489,34zł +1 euro.


  sobota, 2 kwietnia 2016

  Kurs kierowników wypoczynku

  Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kierownika w placówce wypoczynku młodzieży poprzez zapoznanie z obowiązkami kierownika, a w szczególności z przepisami dotyczącymi kierowaniem placówką wypoczynku, przepisami związanymi z bezpieczeństwem życia i zdrowia uczestników wypoczynku i pracowników placówki, prowadzeniem dokumentacji pracy placówki, wykonywaniem czynności planowani, kontroli i nadzoru. Od kandydatów wymaga się 3 letniego stażu pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno wychowawczej.
  Zapis on-line: www.europabiz.pl  piątek, 1 kwietnia 2016

  Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

  Celem studiów jest nadanie uprawnień do nauczania przedsiębiorczości w szkołach lub prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów (zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Studia są adresowane do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie pełnienia funkcji szkolnego doradcy zawodowego.

  Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

  Studia podyplomowe: Edukacja elementarna - kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolne. Program studiów umożliwia: merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie wczesnej edukacji w zreformowanym systemie edukacji, nabycie kwalifikacji w zakresie projektowania zintegrowanych zajęć z uwzględnieniem metod stymulowania i wspierania rozwoju oraz poznanie najnowszych strategii w edukacji. Studia przeznaczone dla osób legitymujących się wykształceniem wyższym lub wyższym magisterskim, posiadających kwalifikacje pedagogiczne, a nieposiadających kwalifikacji w zakresie nauczania edukacji wczesnoszkolnej.