wtorek, 24 stycznia 2017

Notowanie wizualne

Zrobienie dobrej notatki z zajęć wymaga z pewnością uświadomienia sobie celu oraz znajomości różnych sposobów notowania. Przyzwyczajeni do tradycyjnego, linearnego notowania tekstowego niejednokrotnie zapominamy o tym, że tworzenie notatek wizualnych sprzyja organizowaniu myśli, co z kolei pozwala na lepsze syntetyzowanie wiedzy.

Zezwolenie uczniom na notowanie wizualne daje im z pewnością znacznie większe korzyści na zapamiętanie omawianych podczas zajęć treści nauczania, aniżeli tradycyjnie podyktowana przez nauczyciela definicja, czy reguła. Połączenie robienia tradycyjnych notatek z rysowaniem, malowaniem, kreśleniem, podkreślaniem i ilustrowaniem angażuje różne zmysły, co powoduje nie tylko lepsze zapamiętanie, ale także przyjemność z procesu uczenia. Taki sposób notowania pozwala bowiem na aktywizowanie obu półkul mózgowych, podczas gdy tradycyjne notowanie bazuje jedynie na aktywności lewej półkuli mózgowej.

Podczas notowania wizualnego można wykorzystać tekst, kształty (np. chmurki, trójkąty, koła), połączenia (np. strzałki, wykresy, linie), ikonki (np. ludziki, obrazki przedmiotów) i kolory. Rysunki i symbole, które powstają podczas notowania powinny być czytelne i zrozumiałe dla autora, gdyż dają one możliwość na szybsze i skuteczne zapamiętanie omawianych treści.

Na zdjęciach na instagramie można obejrzeć jakie notatki z ostatnich zajęć wykonali słuchacze studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne.

Opracowała: Agata Markowicz-Narękiewicz

niedziela, 22 stycznia 2017

Regulaminy na kolonii

Trwa kolejna edycja kursu dla wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Na ostatnich zajęciach przyszli wychowawcy zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa, następnie sami tworzyli regulaminy, które mogą się przydać podczas kolonii.
Oto jakie regulaminy stworzyli kandydaci na wychowawców:

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO
1. Zachowanie szczególnej ostrożności na obszarze ośrodka
2. Nie dotykać urządzeń elektrycznych bez zgody wychowawcy
3. Zakaz palenia
4. Zakaz używania materiałów zapalających (typu: zapalniczka; zapałki)
5. Zakaz rozpalania ogniska w miejscach do tego nie przeznaczonych
6. Zakaz używania własnych sprzętów elektrycznych - typu czajnik bezprzewodowy, toster
7. Zakaz śmiecenia
8. W razie pożaru zachować spokój i udać się do miejsca wyznaczonego przez wychowawców
9. Należy zapoznać z wyjściami ewakuacyjnymi
10. Zapoznanie się z umiejscowieniem urządzeń gaszących na terenie budynku
11. Nie wyrzucanie do koszy na śmieci materiałów, które mogą wywołać pożar (są do tego odpowiednio oznaczone pojemniki, umieszczone na zewnątrz budynku)
12. Znajomość numerów alarmowych (nr tel. 112)
13. Jeśli uczestnik zauważy dym, iskrzenie itp. natychmiast jest zobowiązany zgłosić to wychowawcy
14. Zapoznanie młodzieży z systemem przeciwpożarowym (np. czujniki dwutlenku węgla)
15. W przypadku pożaru i ewakuacji uczestnicy słuchają poleceń opiekunów i innych służb.
16. Podczas pożaru nie zabieramy ze sobą rzeczy osobistych.
17. Nie gasimy pożaru na własną rękę

REGULAMIN KĄPIELISKA
1. Nie wchodzimy do wody bez zgody opiekuna
2. Na kąpielisku posiadamy stosowny strój
3. Zakaz wypływania poza wyznaczony teren
4. Nie spożywamy odurzających napojów
5. Zakaz podtapiania innych uczestników
6. Zakaz skakania z pomostu
7. Na kąpielisko nie zabieramy rzeczy wartościowych (typu telefon komórkowy)
8. Zakaz spożywania posiłków w wodzie
9. Zakaz picia wody z kąpieliska
10. Zakaz wyrzucania śmieci do kąpieliska
11. Zakaz załatwiania potrzeb fizjologicznych do kąpieliska
12. Zakaz wnoszenia ostrych przedmiotów na kąpielisko
13. Zakaz opuszczania terenu kąpieliska bez zgody opiekuna
14. Przed wyjściem na kąpielisko/ plażę należy nasmarować ciało olejkiem/ kremem do opalania z odpowiednim filtrem słonecznym
15. Używanie sprzętu wodnego tylko za pozwoleniem i pod nadzorem opiekuna
16. Zakaz wchodzenia na stanowisko ratownika
17. Nakaz zachowania kultury osobistej
18. Zakaz łowienia ryb
19. Zakaz wrzucania i dotykania chełbii morskiej
20. Zakaz podtapiania innych
21. Należy spożyć posiłek co najmniej 1h przed wejściem na kąpielisko
22. Złe samopoczucie, skaleczenia, jakiekolwiek uszkodzenia ciała zgłaszać wychowawcy

REGULAMIN KĄPIELI
1. Należy posiadać odpowiedni strój kąpielowy
2. Należy posiadać ręcznik i ubrania na zmianę
3. Zakaz wchodzenia do wody bez zgody opiekuna
4. Zakaz skoków do wody
5. Zakaz podtapiania innych
6. Zakaz przekraczania dozwolonych linii, boi.
7. Słuchanie poleceń ratownika (1 gwizdek - wchodzimy do wody; 2 gwizdki - ostrzeżenie złamania regulaminu; 3 gwizdki - wychodzimy z wody)
8. Zakaz dotykania meduz
9. Spożywanie posiłku nie później niż 1h przed kąpielą
10. Zakaz załatwiania potrzeb fizjologicznych w akwenie wodnym
11. Zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających
12. Szanować innych uczestników kąpieliska
13. Sprzęt na basenie należy stosować zgodnie z przeznaczeniem
14. Osoby, które nie potrafią pływać przed wejściem do wody powinny zgłosić o tym ratownikowi
15. Zakaz picia wody z akwenu

REGULAMIN WYCIECZEK PIESZYCH
1. Chodzimy w zwartej grupie
2. Wykonujemy polecenia wychowawcy
3. W przypadku braku chodnika lub pobocza poruszamy się po lewej stronie
4. Obowiązuje noszenie odblasków
5. Obowiązuje odpowiedni strój - dostosowany do pogody i długości trasy
6. Zachowujemy się kulturalnie
7. Szanujemy innych
8. Przestrzegamy przepisów ruchu drogowego
9. Zakaz stosowania używek
10. Na dłuższe wycieczki zalecane zabranie prowiantu
11. Zakaz oddalania się od grupy
12. O złym samopoczuciu, uszkodzeniu ciała należy powiadomić wychowawcę
13. Poruszanie się chodnikiem grupy kolonistów, nie może utrudniać poruszania się innym użytkownikom drogi
14. Nie zabieramy ze sobą rzeczy wartościowych. Za wszelkie uszkodzenia lub zgubienia mienia odpowiedzialność ponoszą uczestnicy
15. Zakaz używania telefonu w celu słuchania muzyki
16. Zakaz śmiecenia
17. Zakaz wchodzenia na teren prywatnych posesji

REGULAMIN WYCIECZEK AUTOKAROWYCH
1. Wchodzimy do autokaru tylko na polecenie wychowawcy
2. Każdy zajmuje jedno miejsce
3. Podczas jazdy obowiązują zapięte pasy bezpieczeństwa
4. Zakaz wstawania i spacerowania po autokarze podczas podróży
5. Wszystkie problemy zgłaszamy poprzez podniesienie ręki i/lub zawołanie opiekuna
6. Podczas podróży autokarem nie jemy i nie pijemy
7. Szanujemy innych uczestników podróży
8. Nie niszczymy wyposażenia autokaru
9. Przed wyjściem z autokaru sprzątamy po sobie
10. Po zakończonej podróży sprawdzamy czy wszystko zostało zabrane z autokaru
11. Osoby cierpiące na chorobę lokomocyjną powinny odpowiednio wcześniej zgłosić o tym wychowawcy
12. Nie zmieniamy miejsc w czasie trwania podróży
13. Nie wymuszamy postojów
14. W czasie postoju nie rozchodzimy się - poruszamy się tylko po wyznaczonym przez wychowawców terenie

ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH
1. Grupa podąża za "przewodnikiem"
2. Nie oddalamy się od grupy
3. Nie chodzimy całą szerokością chodnika/drogi - idziemy lewą stroną
4. Przez jezdnię przechodzimy w wyznaczonych miejscach - po pasach; na zielonym świetle
5. Zachowujemy ciszę w środkach komunikacji miejskiej
6. Nosimy odblaski dla lepszej widoczności
7. Nie wbiegamy/wyskakujemy na jezdnię
8. Nie przeszkadzamy innym uczestnikom ruchu
9. Poruszamy się w zwartej grupie
10. Nie śmiecimy
11. W razie wypadku nie wszczynamy paniki; nie rozbiegamy się. Udzielamy poszkodowanym pierwszej pomocy
12. Nie słuchamy głośno muzyki
13. Nie dotykamy (niszczymy) zaparkowanych samochodów i innych pojazdów
14. Nie wchodzimy na prywatne posesje
15. Nie gramy w pokemony

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY
1. Nie biegać
2. Nie krzyczeć
3. Nie wynosić zabawek, gier, książek poza teren świetlicy
4. Na świetlicę można wejść jedynie w zmiennym obuwiu
5. Na świetlicy można przebywać pod opieką wychowawcy
6. Zakaz spożywania posiłków na świetlicy
7. Zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu lub innych substancji odurzających
8. Każdy ma obowiązek posprzątania po sobie
9. O każdym opuszczeniu świetlicy należy zgłaszać wychowawcy


ZASADY KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ
1. Wejście na salę gimnastyczną tylko w obuwiu zmiennym oraz stroju sportowym
2. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada wychowawca
3. Wejście na salę tylko z wychowawcą
4. Sprzętu do ćwiczeń można używać tylko za zgodą wychowawcy
5. Zakaz wnoszenia jedzenia oraz napojów na salę
6. Na czas ćwiczeń należy zdjąć biżuterię
7. Osoby mające długie włosy zobowiązane są do ich związania
8. Wszystkie kontuzje zgłaszamy wychowawcy
9. Osoby niećwiczące siedzą na wyznaczonych miejscach i nie przeszkadzają
10. Używamy sprzętu zgodnie z przeznaczeniem
11. Sprzęt sportowy odkładamy na miejsca wyznaczone
12. Zakaz używania wulgaryzmów
13. Zakaz nagrywania

ZASADY KORZYSTANIE ZE STOŁÓWKI
1. Nie krzyczymy
2. Nie bawimy się jedzeniem
3. Sprzątamy po sobie
4. Nie biegamy
5. Przestrzegamy zasad kultury osobistej
6. Przestrzegamy zasad higieny osobistej
7. Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa
8. Nie korzystamy z telefonów
9. Spokojnie czekamy na swoją kolej wydania posiłku
10. Zakaz puszczania muzyki
11. Czekamy aż opiekun zadecyduje o wyjściu ze stołówki
12. Nie wynosimy zastawy ze stołówki
13. Nie wynosimy jedzenia i picia ze stołówki
14. Nie zabieramy jedzenia kolegom
15. Nie przeszkadzamy innym w spożywaniu posiłku

Takie regulaminy stworzyli uczestnicy kursu dla wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Czy coś należałoby jeszcze do nich dopisać?


środa, 18 stycznia 2017

Zakupy


Czy można połączyć zajęcia z matematyki z zajęciami z przyrody i wychowania fizycznego lub innymi zajęciami edukacyjnymi?

Na to pytanie szukali odpowiedzi słuchacze studiów podyplomowy Przygotowanie pedagogiczne. Wykorzystując gazetki reklamowe ze sklepów i dyskontów spożywczych mieli oni za zadanie dokonać wirtualnych zakupów na obiad dla czteroosobowej rodziny. Nie była to jednak zwykła, dowolna rodzina. Jej członkowie zostali szczegółowo określeni w treści zadania (m.in. wiek, zajęcie, alergie, diety).

Zadaniem słuchaczy należało stworzyć nie tylko listę zakupów i oszacować wydatki, ale także określić gramaturę poszczególnych produktów dla każdego z członków rodziny. Tą część zadania można wykorzystać w szkole na zajęciach matematyki, a następnie omówić i szczegółowo przeanalizować przygotowane listy zakupów i propozycje dań obiadowych z nauczycielem wychowania fizycznego. Ważnym aspektem zadania jest również omówienie wykorzystania w codziennym jadłospisie zdrowych produktów żywnościowych. Kolejnym elementem jest przypomnienie sposobu obliczania wartości energetycznej żywności oraz wartości energetycznej i odżywczej danego posiłku. Zajęcia takie można przeprowadzić nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego, ale również na lekcjach przyrody. Na języku polskim można np. napisać menu, notatkę lub zaproszenie na obiad.
Wykorzystanie jednego, prostego zadania z matematyki na kilku, różnych zajęciach edukacyjnych zależy tak naprawdę od inwencji twórczej nauczycieli, ich chęci współpracy i umiejętności powiązania poleceń z podstawą programową.
Czasami warto zrobić z uczniami inne zadanie niż to, które jest zapisane w podręczniku. Warto również wybrać takie zadanie, które będzie mogło powiązać zdobytą wiedzę i umiejętności matematyczne z życiem codziennym ucznia.
Na zdjęciach na instagramie można zobaczyć, jak radzili sobie z zadaniem wirtualnych zakupów słuchacze studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne.

Opracowała: Agata Markowicz-Narękiewiczczwartek, 5 stycznia 2017

Wyszywanki matematyczne


Kiedy uczniowie myślą już o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia możemy zapewnić im wspaniałą lekcję matematyki, na której poprzez zabawę z wyszywankami będą mogli oni pogłębić swoją wiedzę na temat własności figur płaskich. Do przeprowadzenia lekcji potrzebujemy jedynie linijkę, ołówek, cyrkiel, igłę, kolorowe nici oraz kartkę z bloku technicznego lub kolorowy karton brystolu lub tekturę.

Na przygotowanym papierze uczniowie rysują wielokąty, a następnie przy pomocy linijki rozmieszczają, a przy pomocy cyrkla nakłuwają, dziurki. Za pomocą odpowiednio rozmieszczonych odcinków uczniowie tworzą mniej lub bardziej złożone figury geometryczne, z których mogą wykonać różnego rodzaju kompozycje. Wyszywanie to jeden ze sposobów, by w niekonwencjonalny sposób przekazać uczniom treści matematyczne i wzbogacić ich wiedzę o nowe pojęcia. Wyszywanki uczą również spostrzegawczości, dokładności i precyzji przy wykonywaniu zadania. Rozwijają także wyobraźnię i koncentrację uwagi.

Wyszywanki matematyczne tworzone przez uczniów mogą stanowić doskonałą bazę do tworzenia wspaniałych kartek świątecznych i mogą być jednym z narzędzi w procesie dydaktycznym.

Na załączonych zdjęciach można obejrzeć jak radzili sobie z tym zadaniem słuchacze studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne.
      Więcej zdjęć na instagramie.

Opracowała: Agata Markowicz-Narękiewicz

środa, 4 stycznia 2017

Quilling na matematyce


Zajęcia z matematyki, czy przyrody nie muszą być wcale nudne. Wystarczy tylko, by nauczyciel był kreatywny i nie bał się wykorzystywać różnych technik, w tym plastycznych, na prowadzonym przez siebie zajęciach edukacyjnych.
Do przeprowadzenia zajęć technika quillingu potrzebujemy jedynie niszczarki, kolorowych kartek papieru, kleju, wykałaczek oraz kartki z bloku technicznego lub kolorowego kartonu brystolu lub tektury. Zamiast niszczarki możemy użyć linijki, ołówka i nożyczek.
Quilling jest techniką plastyczną, polegającą na zwijaniu pasków papieru i kształtowaniu z nich spiralnych elementów, które można potem delikatnie ściskać w kształt elipsy, kwadratu, trójkąta i innych figur. Powstałe w ten sposób  elementy są delikatnie sklejane, by zachowały pożądany kształt i układane są później w dowolną mozaikę. W okresie  Świąt Bożego Narodzenia mogą to być motywy świąteczne.
Wykorzystanie podczas zajęć techniki quillingu jest jednym ze sposobów, by w niekonwencjonalny sposób przekazać uczniom treści matematyczne (np. dotyczące długości odcinków, tworzenia okręgów i kół o tej samej średnicy) i wzbogacić ich wiedzę o nowe pojęcia. Technika ta uczy również spostrzegawczości, dokładności i precyzji przy wykonywaniu zadania. Rozwija także wyobraźnię i koncentrację uwagi.
Technika z rodzaju papieroplastyki, jaką jest quilling może stanowić doskonałą bazę do tworzenia w okresie Świąt Bożego Narodzenia wspaniałych kartek świątecznych i może być jednym z narzędzi w procesie dydaktycznym.
Na instagramie można obejrzeć jak radzili sobie z tym zadaniem słuchacze studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne.

Opracowała: Agata Markowicz-Narękiewicz