poniedziałek, 13 marca 2017

Sudoku


O tym, czy warto wykorzystywać na zajęciach matematyczno-przyrodniczych rożnego rodzaju łamigłówki nikogo nie trzeba przekonywać. Łamigłówki pozwalają nie tylko na rozwijanie logicznego myślenia, przewidywania oraz dostrzegania związków pomiędzy poszczególnymi etapami rozumowania, ale także zachęcają uczniów do nauki przez zabawę.


Najczęściej wykorzystywaną na lekcjach matematyki łamigłówką jest sudoku. Niepozorny kwadrat podzielony na 81 kratek, w których trzeba rozmieścić cyfry od 1 do 9 tak, by nie powtarzały się ani w wierszu, ani w kolumnie, ani w kwadracie 3x3, choć wynaleziony przez Amerykanina Howarda Garnsa w 1979 r., zyskał popularność dopiero w 2005 r.

Pomimo, że rozwiązanie łamigłówki wydaje się łatwe, to w rzeczywistości można ją zróżnicować i wykorzystać zarówno wśród najmłodszych uczniów, jak i licealistów. I choć nie wymaga ona wykonywania żadnych rachunków matematycznych, to bez cierpliwości oraz umiejętności logicznego myślenia rozwiązanie jej nie jest możliwe.

Sudoku można wykorzystać nie tylko, jako uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych, czy rozgrzewkę umysłową przed przystąpieniem do omawiania przez nauczyciela nowych treści nauczania, ale także jako zadanie domowe.

Warto pamiętać, że wykorzystując na zajęciach matematyczno-przyrodniczych umiejętnie wybrane, o różnym stopniu trudności łamigłówki rozwijamy u uczniów również zdolności analityczne oraz kojarzenie. Sudoku, to jedynie przykład łamigłówki, z której rozwiązaniem zmierzyli się słuchacze studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne.

/opracowała Agata Markowicz-Narękiewicz/

sobota, 11 marca 2017

Krzyżówki

O tym, że krzyżówki są popularną rozrywką wśród większości ludzi wie każdy, ale czy krzyżówki mogą pomagać w uczeniu się przedmiotów matematyczno-przyrodniczych? Oczywiście, że tak. Wykorzystanie przez nauczyciela krzyżówek w procesie uczenia zależy tylko i wyłącznie od jego pomysłowości. Krzyżówka, to nie forma uatrakcyjnienia zajęć lub pracy domowej, ale także forma wdrażania ucznia do samodzielnej pracy z wykorzystaniem różnych źródeł informacji, czy utrwalenia materiału wprowadzonego na zajęciach.

Samodzielne skonstruowanie przez nauczyciela krzyżówki niejednokrotnie okazuje się dla niego zadaniem pracochłonnym i żmudnym, ale wartym podjęcia wysiłku. Również sami uczniowie mogą być autorami krzyżówek.

Jak poradzili sobie z wyzwaniem samodzielnego skonstruowania krzyżówek słuchacze studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne można obejrzeć na poniższych zdjęciach.Lekcja


Analiza raportów o stanie edukacji, które przygotowywane są przez Instytut Badań Edukacyjnych wskazuje na to, że wciąż ponad połowa nauczycieli najczęściej prowadzi zajęcia metodą kreda plus tablica, zaniedbując przy tym działanie w grupach i pracę nad projektami.

Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EUROPABIZ.PL wychodząc na przeciw nauczycielom dokłada wszelkich starań, aby przygotować ich do pracy, jako twórczych i kreatywnych nauczycieli, którzy nie będą się bali podejmowania nowych wyzwań. Nie ulega wątpliwości, że zmiana myślenia i sposobu pracy nauczycieli wymaga od nich nie tylko wysiłku, ale również nowych kompetencji. Czasami wystarczy troszkę wyobraźni i chęci, by powstał pomysł na ciekawą lekcję, a czasami podpowiedź wykładowcy lub innego słuchacza studiów podyplomowych.

Na poniższych zdjęciach można zobaczyć, jak jedna ze słuchaczek studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne dzieli się swoją wiedzą i pomysłem na przeprowadzenie zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Więcej zdjęć na instagramie.Gry dydaktyczne

Jedną z popularnych metod kształcenia należących do grupy metod problemowych są gry dydaktyczne, które nauczyciel może wykorzystywać na każdym etapie edukacyjnym. Wprowadzenie na zajęciach matematyczno-przyrodniczych gier dydaktycznych może być doskonałą okazją do zaangażowania w proces uczenia wszystkich uczniów. Gry kojarzone są przez uczniów z zabawą, co wpływa korzystnie nie tylko na przyswajanie nowych treści nauczania, ale także powtarzanie i utrwalanie już nabytych.

O roli gry, jej funkcjach, a także o tym jak skonstruować poprawną grę rozmawiali ze sobą słuchacze studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne. Wnioski z przeprowadzonych rozmów wykorzystywali później tworząc własne gry dydaktyczne.