czwartek, 27 października 2016

Pierwsze zjazdy...

W miniony weekend swoje zajęcia rozpoczęli słuchacze kierunków Przygotowanie pedagogiczne oraz nauczanie muzyki, plastyki, techniki. Przez całą sobotę w sekretariacie służyliśmy pomocą, radą, wsparciem... Mamy nadzieję, że nasi nowi słuchacze poczuli się u nas dobrze i w miłej atmosferze minie nam dziewięć miesięcy. 

piątek, 7 października 2016

Nauczanie muzyki, plastyki, techniki

To już za dwa tygodnie rozpoczynamy zajęcia na kierunku: Nauczanie muzyki, plastyki, techniki.

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie oraz posiadające przygotowanie pedagogiczne Przygotowują do nauczania muzyki, plastyki i techniki w szkole podstawowej i w gimnazjum [II i III etap edukacyjny] oraz innych instytucjach i placówkach należących do systemu oświaty (osoby z dyplomem licencjata do nauczania w szkole podstawowej, gimnazjum i ośrodkach szkolno-wychowawczych, a absolwenci studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich do nauczania we wszystkich typach szkół na wszystkich poziomach).  

Oferta studiów podyplomowych

sobota, 1 października 2016

I po pierwszych spotkaniach inauguracyjnych

W ostatnich dniach września odbyły się spotkania inauguracyjne dla kierunków:
- Nauczanie muzyki, plastyki, techniki
- Nauczanie wiedzy o społeczeństwie
- Nauczanie historii
- Przygotowanie pedagogiczne
W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie dla kierunku: Nauczanie biologii i geografii.

Na spotkaniach omawiane są sprawy organizacyjne. Wspólnie ze słuchaczami ustalamy terminy zjazdów oraz godziny rozpoczynania i kończenia zajęć. Słuchacze także wypowiadają się co do zaproponowanego terminarza opłat. Nasi słuchacze maja wpływ na to co się dzieje na kierunku.

Podczas spotkań inauguracyjnych omawiamy sprawy związane z programem nauczania oraz realizacją praktyk. Słuchacze zostają także poinformowani o wszystkich uprawnieniach jakie nabywają po ukończeniu nauki na naszych studiach podyplomowych.

Na kierunki o których pisaliśmy we wstępie zostały ostatnie wolne miejsca - zapraszamy!