piątek, 24 czerwca 2016

Wakacje 2016

Minął kolejny rok szkolny. Minął rok wyzwań, trudności. Życzymy by wakacje były czasem efektywnego wypoczynku, byśmy wszyscy nabrali siły i zapał na kolejny rok szkolny. Życzymy by te wakacje były radosne, ciekawe, bezpieczne, by sprzyjały poznawaniu nowych miejsc i zawieraniu nowych przyjaźni.


Oferta 2016/2017

Za nami czas ciężkiej pracy zakończony sukcesem. Nowa oferta studiów podyplomowych już gotowa.

Lp.
Kierunek studiów podyplomowych
Ilość godzin
Cena
1
Andragogika z elementami gerontologii
240
2430zł
2
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią
300 godzin 
+ 60  praktyk
3300zł
3
Doradztwo zawodowe
240 godzin

3000zł
4
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
350 godzin
+ 120 praktyk
3600zł
5
Logopedia
600
+120 praktyk
4000zł
6
Nauczanie historii
350 godzin
+ 60 praktyk
3000zł
7
Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej
 i wczesnoszkolnej
380 godzin
+ 60  praktyk
3600zł
8
Nauczanie matematyki
350 godzin
+ 60 praktyk
3600zł
9
Nauczanie muzyki, plastyki, techniki
410 godzin
+ 180 praktyk
3600zł
10
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie
320 godzin
+ 60 praktyk
3000zł
11
Oligofrenopedagogika
380 godzin
+ 120  praktyk
3000zł
12
Pedagogika lecznicza
i arteterapia /lub/ i opieka paliatywna
350 godzin
+ 120 praktyk
3000zł
13
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
320 godzin
+ 60 praktyk
2700zł
14
Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia
350 godzin
+ 120 praktyk
3000zł
15
Przygotowanie pedagogiczne
od 270 godzin
+ 150 praktyk
3000zł
16
Surdopedagogika
380 godzin
+ 120 praktyk
3000zl
17
Terapia pedagogiczna
350 godzin
+ 120 praktyk
3000zł
18
Tyflopedagogika
380 godzin
+ 120 praktyk
3000zł
19
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
350 godzin
+ 120 praktyk
2700zł
20
Wychowanie do życia w rodzinie
350 godzin
+ 60 praktyk
2700zł
21
Zarządzanie oświatową – przywództwo, strategie, kierowanie
220 godzin
2700zł